AGT Dressage

AGT Dressage er en undervisnings-, salgs- og uddannelsesstald, som varetages af exam. ridinstruktör Astrid Therkelsen Grøn.

Stalden drives fra Davinde Rideskole, der ligger på Fyn ved Langeskov. Her er der plads til 60 heste, som er fordelt på salgs-/uddannelsesheste, heste i pension og elevheste.